Tournoi BC Jodoigne 9 et 10 / 11 / 2019

Bad Fun Day 11 mai 2019

Finale Top 16 du 1 mai 2019

Tournoi jeunes Rixensart 16 mars 2019

Tournoi Vétérans 24 février 2019 

Tournoi Jeunes 23 février 2019